โรงพยาบาลหนองบัวระเหว กับ นโยบาย 3S
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย ในโครงการ หนองบัวระเหว เมืองแห่งความสุข

การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย ในโครงการ หนองบัวระเหว เมืองแห่งความสุข

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

    ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์

เชิญประกวดวาดภาพ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุขด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”

เชิญประกวดวาดภาพ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุขด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”

ด้วยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย  จะดำเนินการจัดประกวดภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า   80,000  บาท  ในหัวข้อ “เด็กไทยแข็งแรง มีสุขด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”  เพื่อนำภาพที่ชนิะการประกวดไปใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานของกองกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  และสามรถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จึงขอเชิญบุคลากร รวมทั้งบุคคลทั่วไป  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดวาดภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  วันที่  20  มิถุนายน  2557  (โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดวาดภาพได้ที่  http://sites.googie.com/site/exercisemoph) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน  และ / หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ฟมเติมได้ที่  กลุ่มการส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา… Read more »

Subscribe to ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

Subscribe to รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Subscribe to IT Computer

IT Computer

  • พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฉบับย่อ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเราแอบเข้าไป เจอคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.5) แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.6) ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพวเตอร์ ใด ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา เจอคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ… Read more »

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Subscribe to ข่าวสารสุขภาพ

ข่าวสารสุขภาพ