Latest News

More latest news »

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว กับ นโยบาย 3S
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

Subscribe to รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Subscribe to IT Computer

IT Computer

  • พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฉบับย่อ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเราแอบเข้าไป เจอคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.5) แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.6) ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพวเตอร์ ใด ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา เจอคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ… Read more »

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Subscribe to ข่าวสารสุขภาพ

ข่าวสารสุขภาพ