ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้้งที่ ๔ : หัวใจคนไทยแข็งแรง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูิเก็ต และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๔ : หัวใจแข็งแรง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในงานโรคหัวใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสอนผลงานโปสเตอร์/นวัตกรรมต่างๆ ด้านโรคหัวใจ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
*********

*****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากร*************

เรื่องอื่นๆ

Leave a Reply