ขอเชิญประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๔ : เครือข่ายคนไทยหัวใจแข็งแรง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลชิระภูิเก็ต จ.ภูเก็ต กำหนดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๔ : เครือข่ายหัวใจแข็งแรง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเกต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลาน ที่เป็น Bast practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบองค์รวมโดยสหวิชาชีพ

****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากร**************

เรื่องอื่นๆ

Leave a Reply