ขออนุมัติให้เภสัชกรในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงาน ADR สมาคมเภสัขกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) หรือ AdCoPT จะจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา” รุ่นที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 นี้ ณ ห้องเพชร-ไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

***งานพัฒนาบุคลากร***********

เรื่องอื่นๆ

Comments are closed.