พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18   กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นั้น นับได้ว่าเป็นที่จับตามองและมความสำคัญอย่างมาก ในทุกวงการ เพราะปัจจัยบนคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี บทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแลว ไม่ ว่าจะเป็นหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ ภาครัฐเอกชนคนทำงาน นิสิต นักศึกษา  ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษา ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ และ เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด ทางคอมพิวเตอร์ และให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ใน โรงพยาบาลของเราเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์

ดาวน์โหลด พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ฉบับเต็ม ที่นี่

หรือ

อ่าน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ ที่นี่

คุณอาจจะสนใจเรื่องนี้

Tags: , ,

Leave a Reply